Fengshui arkkitehtuurissa -kurssi

Kurssilla käsitellään perinteisen kiinalaisen fengshuin soveltamista suomalaisen asuintalon suunnittelussa ja korjausrakentamisessa. Painotus on asuinrakentamisessa, mutta tietoja voi soveltaa muuhunkin rakentamiseen. Kurssilla opetellaan tulkitsemaan tontin, talon ja asunnon sanattomia viestejä. Sisustusyksityiskohdat jäävät tämän kurssin ulkopuolelle.
 
Kurssi soveltuu suunnittelun ammattilaisille, talon hankintaa harkitseville, vanhaa korjaaville tai fengshuista vain yleensä kiinnostuneille.
 
Osallistujan olisi suotavaa tuntea fengshuissa käytettävät peruskäsitteet, kuten qi, yin-yang ja elementtien kiertokulku.
Kompassikoulukunnan menetelmien tunteminen ei tällä kurssilla ole tarpeen, sillä opetus perustuu pääasiassa muotokoulukunnan teorioihin.
 

Kurssin päiväohjelma

1. päivä
Tontin sijainti, muoto ja talon sijoittaminen tontille
 
2. ja 3. päivä
Pohjapiirros
Julkisivut, katot ja perustukset
Rakennusosat ja detaljit
 
Kurssille kannattaa ottaa mukaan itseä kiinostavia rakennuspiirustuksia.

Lue myös

Fengshuista arkkitehtisuunnittelussa
 
Fengshui ohjaa luontevaan rakentamiseen
Fengshuita pohjoissavolaisessa maalaistalossa
Koti jossa aika pysähtyy
Sopivalle tontille ja suotuisaan suuntaan
Myös Suomessa nousee fengshui-periaattein suunniteltuja taloja