Kotikonsultaatiosta

Fengshui on perinteinen kiinalainen ympäristö- ja harmoniaoppi. Sen lähtökohtana on kokemus siitä että fyysinen ympäristö vaikuttaa meihin, ja että ympäristöä muokkaamalla on mahdollista vaikuttaa hyvinvointiimme. Fengshuin avulla tavoitellaan kehomme ja mielemme tasapainoa, ja sitä kautta menestymistämme ja tyytyväisyyttämme eri elämänalueilla.

Fengshui-kotikonsultaatiossa pyritään parantamaan kodin toimivuutta ja viihtyisyyttä.
Konsultaation tavoitteena on löytää käytännön ratkaisuehdotuksia asukkaiden tarpeisiin ja heidän hyvinvointinsa edistämiseen.
Fengshui on riippumaton tyylistä, eli antaa asukkaalle vapauden soveltaa periaatteita oman tyylinsä mukaisesti ja henkilökohtaista makuaan noudattaen.
Koti tai tila, jossa on asuttu tai toimittu vuosikausia on käyttäjälleen jo tuttu. Sen sijaan uuteen tilaan asettuminen voi viedä aikansa. Fengshui auttaa pukemaan sanoiksi arvioitavan kohteen ominaispiirteet ja kokenut suunnittelija pystyy sen avulla yleensä nopeasti löytämään toimivat sisustusratkaisut ilman kalliiksi tulevia kokeiluja.
Kerran tehty konsultaatio on mahdollista päivittää vuosittain uusien tarpeiden ja vaihtuvien vuosi- ja kuukausienergioiden mukaan.

Käytettäviä menetelmiä

Fengshui-konsultaatiossa käytetään sekä muotokoulukunnan lähestymistapaa että moninaisia kiinalaisia, satojen vuosien aikana kehittyneitä kompassimenetelmiä. Vasta useamman eri tason lähestymistavan yhdistäminen voi antaa kokonaiskuvan kohteesta.
 
Muotokoulukunnan perusteella tarkastellaan muun muassa ympäristöä ja rakennuksen sijoittumista tontille, pohjapiirroksen muotoa, energian (qi) kulkua sekä levollisten ja aktiivisten tilojen (yinin ja yangin) vaihtelua. Näitä seikkoja voi nähdä jo asema- ja/tai pohjapiirroksista, mutta parhaiten vasta paikan päällä.
 
Kompassimenetelmillä pyritään saamaan otetta paikan tai tilan konkreettisille aisteille näkymättömästä energeettisestä rakenteesta. Kompassimenetelmät jakautuvat useisiin eri koulukuntiin. Näissä koulukunnissa käytetään yleensä apuna aikaa ja ilmansuuntia. Esimerkiksi niin kutsutussa lentävien tähtien (xuankong feixing) menetelmässä tarkastellaan tilaa vähintään viidentoista asteen tarkkuudella. Lentävien tähtien avulla tehdyllä analyysillä voidaan antaa paitsi tilan yleisiä suunnittelu- ja käyttöohjeita myös vuosi- ja kuukausisuosituksia.
 
Perinteisesti fengshui-mestarit ovat aina käyttäneet työnsä tukena myös monenlaisia astrologisia menetelmiä. Ne antavat taustatietoa asiakkaan persoonasta, tyylistä ja esimerkiksi suotuisista ajoituksista.
 
 
Mitä menetelmiä konsultti sitten käyttääkään, kaikkien ehdotusten on oltava järkeviä, eli asiakkaan tarpeita palvelevia, käytännöllisesti ja esteettisesti perusteltuja, mahdollisimman helposti toteutettavia ja kustannuksiltaan mielekkäitä.

Tarvittavat etukäteistiedot

  • Tonttikuva (omakotitalossa) ja pohjapiirros.
  • Rakennusvuosi ja mahdollisuuksien mukaan tiedot suuremmista remonteista.
  • Asukkaiden syntymäpaikat ja -ajat, mieluiten kellonajan tarkkuudella.
  • Toiveita ja tarpeita sekä tietoja asukkaiden terveydentilasta.
  • Kaikki kohteen historiaan liittyvä tieto saattaa olla konsultaation kannalta arvokasta.

Konsultaation hinta

Konsultaation hinta koostuu perushinnasta ja neliöhinnasta sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolella matkoista ja matka-ajasta riippuvasta matka-aikakorvauksesta.
Isoissa kohteissa neliöhinta on pienempi ja pienissä suurempi.
Hintaan sisältyy arvonlisävero (24%) ja matkat pääkaupunkiseudulla.
Konsultaatioon kuuluu kiinalaisen aurinkovuoden (helmikuun alusta helmikuun alkuun) kestävä seurantajakso.
Mahdollinen arkkitehtisuunnittelu (esim. isompaa remonttia varten) tehdään tuntiveloituksella.

Kotitalousvähennys

Remonttia varten tehdystä suunnittelusta on mahdollista hakea kotitalousvähennystä, mikäli suunnittelu on vähäinen osa muuta, laajempaa, vähennyksen oikeuttavaa työtä.
Tarkemmat ohjeet löytyvät sivulta www.vero.fi.

Konsultin etiikka

Suomen Fengshui ry:n konsulttilistalla olevia konsultteja sitovat yhdistyksen laatimat fengshui-konsultin eettiset ohjeet.
 
Kristiina Mäntynen on Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsen, ja sitoutunut toimimaan myös sen kirjaamien vastuullisten toimintatapojen mukaan.
 

Suositus

"Konsultaation jälkeen kotona ei ole tarvinnut jatkuvasti 'säätää' ostamalla uusia sisustustuotteita. Tämän myötä rahaa on säästynyt, ja se jos mikä tukee kestävää kehitystä!"
Tiina R., FT

Lue myös

Fengshui-konsultti tarjoaa täsmälääkityksen
Fengshuilla harmoniaa kotiin
Kuinka fengshui melkein muutti elämäni