Fengshui-konsultti tarjoaa täsmälääkityksen

Kristiina Mäntynen on fengshui-konsultti, joka kritisoi fengshuita. Nimittäin sitä, joka perustuu Kaliforniasta länteen levinneeseen yksinkertaiseen ruudukkomalliin.
-Länsimaisessa fengshuissa ei välitetä aika-aspektista eikä ilmansuunnista, vaikka nämä kaksi ulottuvuutta ovat klassisessa fengshuissa keskeisiä. Kalifornialaisen mallin orjallisesta noudattamisesta saattaa monesti olla enemmän haittaa kuin hyötyä, Mäntynen uskoo.

 
Tuhansia vuosia vanhassa, perinteistä kiinalaista rakentamista ohjanneessa fengshui-opissa ilmiömaailmaa ja sen jatkuvaa muutosta kuvataan muun muassa taolaisilla yin ja yang -käsitteillä. Naisellisia ominaisuuksia edustava yin ja miehinen yang jakautuvat edelleen viiteen elementtiin: puuhun, tuleen, maahan, metalliin ja veteen.
Keskeisin käsite on qi, kaikkialla virtaava, elämää synnyttävä ja ylläpitävä voima, jonka tulisi virrata esteettömästi kehossa, maastossa ja rakennuksissa.

Persoonallista tasapainoa

Mäntynen on 13 vuoden ajan perehtynyt klassiseen fengshuihin, jota hän kuvailee kiinalaiseksi ympäristöopiksi ja suunnittelutyökaluksi.
- Klassisessa fengshuissa tavoitellaan ihmisen hyvinvointia monella tasolla. Pyrkimyksenä on luoda tasapainoinen fyysinen ympäristö, jonka suunnittelussa on huomioitu juuri tuossa maisemassa ja rakennuksessa asuvien tai työskentelevien ihmisten tarpeet, persoonallisuus ja tyyli. Jollekulle hyvinvointia voi edustaa hyvin askeettinen, jollekulle taas tyylillisesti rehevä ympäristö.
Länsimaisessa fengshuissa tehdään yleensä laajoja yleistyksiä, kaikille suositellaan samoja ratkaisuja.
- Ruutumallin mukaan tontti, talo, asunto tai huone voidaan jakaa yhdeksään ruutuun, joille annetaan tietyt enteet. Puhutaan esimerkiksi rikkaus- tai rakkausnurkista, Mäntynen kertoo.
-Mallin soveltaminen on helppoa, mutta aikaulottuvuuden ja ilmansuuntien unohtaminen tekee järjestelmästä puutteellisen.
Mäntynen itse perehtyy asiakkaansa henkilökohtaisiin tarpeisiin kiinalaisten fengshui-mestareitten tavoin, astrologian avulla.
-En tee syväanalyysiä kenenkään persoonasta. Katson syntymäaikaan pohjautuvasta astrologisesta kartasta lähinnä tiettyjä, esimerkiksi tyyliin ja perusturvallisuuteen liittyviä asioita. Käytännön tarpeitten lisäksi asiakkaani toivovat elämäänsä yleensä terveyttä, vaurautta ja tasapainoa.
Tilallakin voi Mäntysen mukaan olla erilaisia vaiheita. Tiettynä ajankohtana tila voi olla erityisen suotuisa jollekin toiminnolle ja toisena taas ei.

Energia liikkeelle

Kun Kristiina Mäntynen lähtee konsultaatiokäynnille, on takana jo perehtyminen pohja- ja asemapiirrokseen. Rakennuksenkin vaiheista on hyvä tietää mahdollisimman paljon, ainakin tarkka rakennusajankohta.
- Monesti näen jo pohjapiirroksesta pahimmat ongelmakohdat. Paikanpäällä selviää miten asukkaat ovat pulman mahdollisesti jo ratkaisseet.
Suomalaiskotien yleisiä ongelmia ovat Mäntysen mukaan pieni ja ahdas eteinen sekä kehno valaistus. Eteiseen reippaasti luxeja, hän kehottaa. Kodeissa ihmisten tarpeet ovat muutenkin melko samankaltaisia: tarvitaan toimitilaa sekä säilytys- ja lepotilaa.
Konsultaatiokäynnillä Mäntynen ottaa kompassilukemat, joista hän näkee miten talo tai asunto asettuu ilmansuuntiin nähden.
- Kompassisuuntien ja rakennusvuoden perusteella teen energiakartan ja kirjoitan raportin. Annan ohjeita mm. eri suuntien avoimuudesta tai suljetummuudesta sekä siitä miten ja millaista energiaa otetaan sisään ja miten sitä kuljetellaan. Paikan ilmapiiriä voidaan muuttaa lisäämällä jotakin elementtiä vastaavaa toimintoa, väriä tai muotoa.
- Jos sanon että jonnekin tarvitaan punaista, niin se punainen voidaan tuoda sinne monella tapaa. Se voi olla palava kynttilä, punainen matto tai punainen pöytäliina. Eli katsotaan mikä siinä kohdassa on järkevää ja toimivaa.
- Kuluvalle vuodelle ja sen kuukausille annan aina jotain erityissuosituksia. Myös jokainen perheenjäsen saa tarpeen mukaan omat suosituksensa, Mäntynen kertoo.
- Konsultaatiooni liittyy takuu. Mikäli jotain jää epäselväksi, tai tarpeet muuttuvat, olen jälkeenpäin vielä muutaman kuukauden käytettävissä.
Myös yritys voi hakea konsultin palveluksia. Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on tällöin vaurauden ja asiakasmäärän lisääminen. Mäntysen asiakasyritykset ovat pääasiassa olleet palvelualalta.
- Yrityskonsultaatio etenee samoin kuin kotikonsultaatiokin, mutta kohderyhmänä ovat asukkaiden sijasta työntekijät ja palveluyrityksissä asiakkaat. Isoissa yrityksissä konsultaatiot saattavat toisinaan suuntautua vain yhden henkilön tai työtiimin huoneeseen, Mäntynen selvittää.

Vaa'ankielivaikutus

Mäntynen sanoo, ettei hän voi ottaa itselleen kunniaa tai syytä asiakkaan elämässä tapahtuneista muutoksista.
- Fengshuilla voi olla ns. vaa'ankielivaikutus. Kriittisessä elämäntilanteessa fengshuin avulla saatetaan kallistua sille positiivisemmalle puolelle.
Ihmisen kohtalo muodostuu kiinalaisen ajattelutavan mukaan synnynnäisistä tekijöistä, sattumasta, hyvistä teoista, opituista asioista sekä elinympäristöstä.
- Synnynnäisiä tekijöitä emme voi itse muuttaa, mutta hyvillä teoilla, opiskelulla ja fengshuilla kohtaloon voidaan pyrkiä vaikuttamaan. Fengshui opettaa että asioille voi tehdä konkreettisesti jotain, eikä vaan odottaa, että kaikki tipahtaa käsiin.
Mäntynen suosittelee fengshuin hyödyntämistä erityisesti silloin, kun ollaan rakentamassa, muuttamassa tai tekemässä isoja muutoksia vanhaan kotiin. Fengshuin avulla voidaan pyrkiä parantamaan arjen toimivuutta ja viihtyvyyttä, laittaa energia virtaamaan, ja joskus jopa estää fyysisten vaivojen voimistuminen.

Koulutuskäytäntö kirjavaa

Kristiina Mäntynen on Suomen Fengshui ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksessä on noin 140 jäsentä, joista kuusi on yhdistyksen fengshui-konsultin eettisiin ohjeisiin sitoutuneita konsultteja. Eettisiin ohjeisiin kuuluu mm. hinnoitteluun vaikuttavien tekijöiden selvittäminen asiakkaalle ja vaitiolovelvollisuus.
Suomessa työskentelevien konsulttien pohjakoulutus on moninainen. Ammattinimikekään ei ole suojattu, joten kuka tahansa voi siirtyä alalle.
- Tässä suhteessa yritän kurssittaa kriittistä asiakaskuntaa. Mitä enemmän fengshuista tiedetään, sitä enemmän alan ammattilaiselta voidaan vaatia, Mäntynen korostaa.
Suomessa on jo ainakin sata jonkinlaisen fengshui-diplomin saanutta konsulttia. Osa on valmistunut fengshui-kouluista, toiset koonneet tietonsa sieltä täältä eri opettajilta. Mäntynen on opiskellut fengshuita paitsi omatoimisesti, myös mm. kiinalaisten fengshui-mestareitten ohjauksessa ulkomailla. Peruskoulutukseltaan Mäntynen on arkkitehti.
Suomessa fengshuita voi opiskella vaikkapa osallistumalla fengshui-mestarin pitämälle englanninkieliselle internet-kurssille.
Mäntynen on tähän mennessä tehnyt yli 170 konsultaatiota. Hän sanoo kokemuksen ja ammattitaidon karttuneen vähitellen.
- Perinteinen mestari-oppilas -malli olisi ihanteellinen tapa oppia tämä ammatti. Kiinassahan oppipoika sai vuosikausia seurata mestarin työskentelytapoja ennen kuin hänestä itsestään tuli mestari.

Fengshui-arkkitehtuuri nousussa

Mäntynen tekee myös arkkitehtuurikonsultointia eli opastaa tilaajaa ja mahdollista toista suunnittelevaa arkkitehtia fengshui-näkökohtien huomioimisessa.
- Koska olen itsekin arkkitehti, ymmärrän helposti kollegojeni ajatuskulkuja. Lähtökohtanani onkin, että kaikkien ehdotusteni on oltava käytännöllisiä, järkeviä ja taloudellisesti mahdollisia - sellaisia, joissa ei näy mitä suunnittelutyökalua on käytetty.
- Minulla on oma arkkitehtitoimisto. Koti- ja yrityskonsultaatioiden lisäksi teen tällä hetkellä useita fengshui-arkkitehtuuriprojekteja. Suunnittelukohteissa keskityn tällä hetkellä mieluummin fengshui-näkökohtien selvittämiseen kuin otan pääsuunnittelijan roolin.
Mäntynen kertoo, ettei tilaajilla tai arkkitehdeilla ole useinkaan aavistusta siitä mitä kaikkea fengshuilla voi saada aikaan.
- Yksi tavoitteeni onkin viestittää, että fengshui ei ole pelkästään sisustustrendi, vaan että sitä voidaan hyödyntää parhaiten jo suunnitteluvaiheessa, mieluiten jo tontin ja talon paikkaa valittaessa.
- Toivon, että joskus tulevaisuudessa fengshuin perustiedot kuuluisivat myös arkkitehtien koulutukseen. Kyseessä on erikoisala jonka opiskeluun vain harvan arkkitehdin resurssit riittävät. Jo nyt on kuitenkin nähtävissä, että asiakkaat alkavat yhä enemmän vaatia suunnittelijaltaan myös fengshui-näkökohtien huomioon ottamista.

Katso ympärillesi

Fengshui-kirjojen myynti on joidenkin kirjakauppiaiden mukaan laskenut. Mäntysen asiakaskunta sen sijaan kasvaa.
- Fengshuista tiedetään lännessä koko ajan enemmän. Ihmisiä kiinnostaa nyt paitsi klassinen fengshui myös fengshui-arkkitehtuuri. Yksinkertaisen ruutumallin rajoitukset aletaan huomata ja halutaan löytää entistä syvällisempi lähestymistapa asiaan.
Mäntynen pitää eri asteisia fengshui-kursseja ympäri Suomea. Valikoimaan kuuluu peruskurssien lisäksi muun muassa fengshui-arkkitehtuurin kurssi.
- Mikäli ei halua syvällisesti perehtyä fengshuihin, kannattaa ainakin tarkkailla valppaasti fyysistä ympäristöään: havahtua huomaamaan asioita, joista ei pidä tai jotka ahdistavat ja tehdä niille jotain.
- Kun ympäristön ongelmakohdat ovat selvillä, voi niitä pyrkiä pikkuhiljaa poistamaan - vaikka asia tai esine päivässä -periaatteella, Mäntynen neuvoo.

Sari Alanko
Savot 12/2003