Kodin- tai yritystilan valintakonsultaatiosta

Fengshuita voidaan käyttää myös uuden kodin tai yrityksen toimitilojen etsimisessä, on kyseessä sitten vuokra-, omistus-, sijoitus- tai vaikka flippauskohde.
 
Kiinteistövälittäjä on myyjän/vuokranantajan asialla, tilanvalintakonsultti ostajan/vuokralaisen.
 
Kristiina Mäntynen on auttanut jo parinkymmenen vuoden ajan lukuisia yksityisasiakkaita löytämään itselleen sopivan kodin tai kesämökin, samoin kuin yrityksiä löytämään heille sopivat toimitilat.

Käytettäviä menetelmiä

Arvioitavan kohteen arkkitehtonisia, rakenteellisia ja fengshuin muotonäkökulmia voidaan tarkastella jo netistä löytyvien piirustusten ja kuvien perusteella. Kohteen tarkemmasta luonteesta ja sen soveltuvuudesta saadaan vielä lisätietoa paikalla käymällä ja kompassimenetelmiä hyödyntämällä. Vasta useamman eri tason lähestymistavan yhdistäminen antaa laajemman kokonaiskuvan kohteesta.
 
Muotokoulukunnan perusteella tarkastellaan muun muassa ympäristöä ja rakennuksen sijoittumista tontille, pohjapiirroksen muotoa, energian (qi) kulkua sekä levollisten ja aktiivisten tilojen (yinin ja yangin) vaihtelua. Näitä seikkoja voi nähdä jo asema- ja/tai pohjapiirroksista, mutta parhaiten vasta paikan päällä.
 
Kompassimenetelmissä tutkitaan paikan tai tilan konkreettisille aisteille näkymätöntä energeettistä rakennetta ja sen soveltuvuutta kulloisillekin tilan käyttäjille. Kompassimenetelmät jakautuvat useisiin eri koulukuntiin. Esimerkiksi niin kutsutussa lentävien tähtien (xuankong feixing) menetelmässä tarkastellaan tilaa vähintään viidentoista asteen tarkkuudella.
 
Mitä menetelmiä sitten käytetäänkään, paikan ja tilan valinnassa painottuvat asiakkaan tarpeet, käytännöllisyys ja kustannusten järkevyys.

Tarvittavat etukäteistiedot

  • Tonttikuva (omakotitalossa tai yritystilassa) ja pohjapiirros ennen konsultaatiokäyntiä. Myynti- tai vuokrailmoituksessa olevat tiedot yleensä riittävät.
  • Rakennusvuosi ja mahdollisuuksien mukaan tiedot suuremmista remonteista.
  • Toiveet ja tarpeet mahdollisimman yksilöityinä.
  • Kaikki kohteen historiaan liittyvä tieto saattaa olla konsultaation kannalta arvokasta.

Konsultin etiikka

Suomen Fengshui ry:n konsulttilistalla olevia konsultteja sitovat yhdistyksen laatimat fengshui-konsultin eettiset ohjeet.
 
Kristiina Mäntynen on Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsen, ja sitoutunut toimimaan myös sen kirjaamien vastuullisten toimintatapojen mukaan.
 

Suosituksia

"Edellisen kotini valinnassa Kristiinan asiantuntemus oli tärkeässä osassa. Näennäisen tavallinen asunto muuttui remontin ja fengshuin mukaisen sisustamisen myötä lämpimäksi kodiksi. Koti-ikävän tunne, joka ruuhkavuosina oli melkein unohtunut, sai aivan uuden, hellän merkityksen. Kun tuli aika muuttaa toiselle paikkakunnalle, uudet omistajat löytyivät ilman minkäänlaista ilmoitusta. – Kesämökin ja nykyisen kodin löytäminen onnistuivat nekin Kristiinan avulla. Sydämellinen kiitos!"
Kerstin K., lääkäri
 
"Mielestämme elämän- ja asumisenlaatumme on parantunut selvästi fengshui-suunnittelun myötä. Olemme löytäneet Kristiinan avustuksella neljä hyvin viihtyisää asuntoa – ja monta on myös tyrmätty. Kristiina on ammattitaidollaan ansainnut täyden luottamuksemme. Olemme häneen jatkossakin yhteydessä heti kun uusi kohde on kiikarissa."
Lapsiperhe Helsingistä