Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.
 
 
Rekisterin nimi
Arkkitehtitoimisto Kristiina Mäntynen Tmi:n rekisteri
 
 
Rekisterinpitäjäja siitä vastaava henkilö
Arkkitehtitoimisto Kristiina Mäntynen Tmi, Y-tunnus: 1493045-2
Kristiina Mäntynen
Eerikinkatu 44 B 45, 00180 Helsinki
040-753 9553, info @ fengshui-arkkitehti.fi

 
 
Rekisterin oikeusperuste ja kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri mahdollistaa asiakastyön yrityksen toimialojen mukaisesti sekä arkkitehtuuritutkimuksen.
 
 
Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan ja kerätään muun muassa julkisista rekistereistä ja arkistoista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.
 
 
Oikeus tietojen tarkastukseen, korjaamiseen ja poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Hänellä on myös oikeus mahdollisesti virheellisten tietojen korjaamiseen. Tietoja voidaan lisäksi poistaa asiakkaan pyynnöstä, mikäli se on tekijänoikeuksien toteuttamisen ja muiden lakien ja viranomaismääräysten noudattamisen kannalta mahdollista. Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle.
 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
Sekä manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa että sähköisesti talletettuja tietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tilitoimiston kanssa on laadittu lainmukainen tietojenkäsittelysopimus.
 
 
Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto EU-/ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai julkaista siltä osin kuin niin on erikseen sovittu rekisteröidyn kanssa. Niitä ei kuitenkaan luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei myöskään siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.
 
 
Evästeet
Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeen avulla sivusto tunnistaa sivustolla usein vierailevat kävijät ja mahdollistaa kävijöistä kertovien tilastojen laatimisen. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.
 
 
25.05.2018
Selosteen mahdolliset muutokset julkaistaan tällä sivulla.

24.8.2022 muutettu postiosoitetta.