Fengshuilla harmoniaa kotiin

Saavumme Helsingin keskustassa sijaitsevaan arkkitehti ja fengshui-konsultti Kristiina Mäntysen työhuoneeseen. Eteistilan ikkunassa roikkuu katseenvangitsijana kristalleja, ja työtilassa kaikki aputilat on peitetty verhoin, jopa vessan ovi on piilotettu kankaan taakse. Seinällä on kirkasvalolamppu, ja Mäntynen on kattanut valmiiksi pöydän vierailleen, nepalilaista teetä ja keksejä. Olo muuttuu merkillisesti; siirtyminen Helsingin melusta tähän rauhalliseen soppeen käy melkeinpä kulttuurishokista.

Ympäristö- ja harmoniaoppi

Tarkka suomennos fengshuille on "tuuli ja vesi". Kiinassa fengshuita käytettiin aikoinaan kaupunkien ja kylien paikkojen valinnassa, suunniteltaessa temppeleitä ja taloja tai mietittäessä yksittäisen esineen paikkaa tilassa.
 
- Fengshui on perinteinen kiinalainen ympäristöoppi, usein puhun myös harmoniaopista. Fengshuissa on monia koulukuntia ja lähestymistapoja. Perimmältään niiden kaikkien avulla tavoitellaan tasapainoista ja harmonista ympäristöä, sillä ympäristön katsotaan vaikuttavan meihin ja hyvinvointiimme monin tavoin. Taloa voidaan lisäksi lukea niin kuin kehon kieltäkin luetaan. On valtavasti asioita, joita on mahdollista nähdä talosta tai asunnosta ja sen myötä myös sen asukkaista, Mäntynen kertoo.
 
Kristiina Mäntynen on fengshuihin erikoistunut arkkitehti. Fengshuista hänellä on takanaan yli kahdentoista vuoden opinnot. Viime vuosina Mäntynen on tehnyt yli 150 konsultaatiota, ja hän on myös vuonna 1994 perustetun Suomen Fengshui ry:n perustajajäsen ja tämän hetkinen puheenjohtaja.
 
Naistenlehtien artikkeleista ja monista kirjakaupoissa myytävistä fengshui-oppaista saa helposti käsityksen, että fengshuissa on kyse jostain kaavamaisesta sisustustavasta tai tyylistä. Mäntynen selventää, että tällaisissa kirjoituksissa on yleensä takana niin sanottu yksinkertaistettu länsimainen fengshui eikä suinkaan satojen vuosien aikana kehittynyt klassinen kiinalainen fengshui, jota Mäntynen sanoo edustavansa.
 
-Länsimaisessa fengshuissa on jätetty aika-, ilmansuunta- ja persoonallisuusaspektit pois. Sen sijaan siinä korostetaan mielikuvien avulla vaikuttamista. Hyvä esimerkki on vaikkapa ajatus siitä että rahapuu tuo talouteen rikkautta. Itse katson, että länsimaisessa fengshuissa on ikään kuin vedetty mutkat suoriksi, vaikka sillä onkin pohjansa perinteisessä fengshuissa. Maailmalla näkeekin tästä kaksi vuosikymmentä sitten kehitetystä, yksinkertaistetusta mallista käytettävän termiä "fastfood fengshui". Länsimaista fengshuita mukailevien kirjojen lukemisen voi ottaa viihteenä kuten vaikkapa kevyet viikko- tai päivähoroskoopit; hyvä peruskurssi saattaa kuitenkin olla kannattavampi vaihtoehto kuin moni näistä kirjoista, Mäntynen pohtii.

Positiivinen qi ja negatiivinen sha qi

Fengshuissa käytetään samoja taolaisen filosofian käsitteitä kuin kiinalaisessa lääketieteessä. Yksi olennainen käsite on qi, joka on kaikkialla virtaava ja elämää ylläpitävä sekä sitä synnyttävä energia. Tämän näkemyksen mukaan on tärkeää, että qi pääsee virtaamaan esteettömästi kehossa, maastossa sekä rakennuksen tilasta toiseen. Energian tulisi kuitenkin virrata hieman mutkitellen; sen sijaan talossa, jossa pääovelta näkee suoraan takaovelle, qi, kuten ilmavirtakin, pääsee viuhahtamaan suoraan ulos. Merkityksellistä on niin ikään, että asuntoon astuessa tulijaa tervehtii paitsi avara ja valoisa eteistila myös jotain silmäniloa kuten kaunis esine. Näin ensivaikutelman luoma myönteinen mielikuva, positiivinen qi, kantautuu sisään tulijan mukana muuallekin huoneisiin.
 
Negatiivista energiaa kutsutaan fengshuissa nimellä sha qi. Tällaista energiaa synnyttävät muun muassa suoraviivaiset kulkuväylät tai kohti osoittavat terävät muodot; sellaiset joihin saatamme kolhia itsemme. Sha qitä voi pyrkiä torjumaan pyöristämällä kulkuväyliä tai sijoittamalla terävien muotojen suojaksi jonkin esteen, tilanteesta riippuen vaikkapa sermin, pyöreämuotoisen huonekalun tai kasvin.

Yinia ja yangia

Fengshui-konsultaation tukena käytetään sekä fengshuin muoto- että kompassikoulukunnan menetelmiä. Muotokoulukunnan näkökulmasta tarkastellaan esimerkiksi rakennuksen sijoittumista tontille, pohjapiirroksen muotoa, qi-energian kulkua tilasta toiseen ja yinin ja yangin vaihtelua. Yin ja yang -vastakohtapari kuuluu oleellisena taolaisen filosofian käsitteistöön. Yinin ja yangin avulla kuvataan ilmiömaailmalle luonteenomaista jatkuvaa muutosta. Kokonaisuus on taiji, ja se jakautuu alinomaa vuorottelevaksi vastakohtapariksi. Vastakohtaparin ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi varjo ja valo, naisellinen ja miehinen sekä heikko ja vahva. Jokainen ilmiö lukeutuu yiniin tai yangiin, mutta mikään ei ole pelkästään yin tai yang; yinistä löytyy aina yangia ja yangissa voi nähdä myös yinin siemenen. Fengshuissa tämä vastakkaisuus näkyy muun muassa siinä, että esimerkiksi makuuhuoneeseen katsotaan yleensä soveltuvan rauhalliset yin-piirteet ja olohuoneeseen taas aktiiviset yang-piirteet.
 
Kompassikoulukunnan menetelmiä on fengshuissa monia. Niiden avulla tarkastellaan silmille näkymättömiä potentiaaleja sekä tilan ja sen käyttäjien yhteensopivuutta. Kompassikoulukunnan menetelmistä Mäntynen käyttää nykyään pääasiassa niin kutsuttua lentävien tähtien menetelmää. Tähti-sana tarkoittaa tässä yhteydessä paikan energiatilaa, taivaan tähtiin sillä ei viitata. Lentävien tähtien menetelmässä tarkastelun keskiössä ovat tarkasti mitattavat ilmansuunnat sekä aika-näkökulma. Käytännössä tällä aika-aspektilla tarkoitetaan sitä, että konsultti ottaa huomioon myös rakennuksen rakennusajankohdan ja tämän hetken vaikutukset tilaan ja sen käyttäjiin.
 
Fengshuilla ei ole mitään tekemistä henkilökohtaisen tyylin kanssa. Fengshui-konsultti, kuten kukaan suunnittelija, ei voi ryhtyä tyrkyttämään asiakkaalleen omaa tyyliään. Perinteisesti fengshui-mestarit ovat käyttäneet asiakkaan tyylin tutkimiseen kiinalaista astrologiaa. Mäntynen käyttää tähän muun muassa länsimaista astrologiaa.

Konsultaation konkretiaa

Entä mitä fengshui-konsultaatiossa sitten konkreettisesti tapahtuu? – Kukin konsultti tekee tietysti työtään oman pohjakoulutuksensa, menetelmiensä ja tapansa mukaan. Voin siis vain kertoa omista toimintatavoistani. Pyydän aina talon tai tilan piirustukset etukäteen. Niistä voi jo nähdä monenlaisia asioita, kuten millainen on sisäänkäynti, ja mitkä ovat energian kulun kannalta mahdolliset ongelmakohdat. Esimerkiksi sukupuolitasapainoon liittyviä seikkoja näkee jo tontti-, julkisivu- ja pohjapiirroksista. Etukäteistietoihin kuuluvat myös asiakkaan tarpeet, toiveet ja haaveet, sekä mahdolliset fyysiset vaivat. Usein konsultaation kannustimena saattaa myös olla aivan konkreettinen remontti- tai laajennustarve. Fengshuita voi tietysti hyödyntää jo talon rakennusvaiheessa. Näitä fengshui-arkkitehtuuriprojekteja onkin toimeksiannoissani koko ajan enemmän, ja niissä työ on moninaisempaa kuin koti- tai yrityskonsultaatioissa, Mäntynen selventää.
 
Mäntynen kertoo, että normaaliin kotikonsultointikäyntiin on hyvä varata aikaa yleensä vähintään kolme tuntia, hieman asunnon koosta riippuen. Hän pystyy jo paikan päällä antamaan joitain käytännön neuvoja muotokoulukunnan perusteella. Suositukset muodoista ja väreistä vaativat kuitenkin aina tarkempaa kompassianalyysiä. Kohteessa hän ottaa kompassillaan tarkat lukemat. Kompassi on fengshui-konsultille tärkeä työväline, sillä lopullista analyysiä varten tarvitaan täsmällinen tieto kohteen sijoittumisesta ilmansuuntiin nähden. Rakennusvuoden ja kompassilukeman perusteella syntyy sitten raportti, jossa fengshui-konsultti antaa suosituksia esimerkiksi väreistä ja siitä millaisia muita muutoksia kannattaisi tehdä.
 
Mäntynen antaa lisäksi myös joitain ehdotuksia kuluvalle vuodelle ja erikoistapauksissa jopa kuukauden mittaisille jaksoille. Raportti käydään asiakkaan kanssa läpi ja mietitään yhdessä käytännön toteuttamisvaihtoehtoja. Konsultaatiolleen hän antaa lisäksi eräänlaisen takuun; eli asiakkaalla on noin vuoden verran mahdollisuus ottaa yhteyttä konsulttiin asian puitteissa. -Suosittelen, että konsultaatiossa esille tulleita muutosehdotuksia toteutetaan pikkuhiljaa; kannattaa pitää vaikkapa päiväkirjaa ja kuulostella rauhassa muutosten jälkeisiä tuntemuksia. Tämäkin riippuu tosin persoonasta; jotkut haluavat panna elämänsä kerralla uusiksi.

Kyse ei ole ideaalista

Fengshuin kannalta ideaalista kotia on mahdoton määritellä. -Perustarpeemme, kuten turvallisuuden ja levon tarve on meille kaikille samat. Yksityiskohdissa eri ihmisten lähtökohdat ja tarpeet kuitenkin eroavat. Lisäksi kun konsultaatiossa otetaan aika-aspekti huomioon, jokin tila voi olla tietyn ajanjakson aikana suotuisampi kuin jonain toisena ajanjaksona. Koti siis elää asukkaiden ja heidän henkilökohtaisten tarpeittensa mukaan.

Satu Pietilä
Sisustajan Asunto 3/2003