ETUSIVULLE KURSSIT JA TILAISUUDET ARTIKKELIT, JULKAISUT, VIDEOT
KOTIKONSULTAATIO YRITYSKONSULTAATIO FENGSHUI-ARKKITEHTUURI
KODIN TAI YRITYSTILAN ETSINTÄKONSULTAATIO LASKIMET
MITÄ ON FENGSHUI? FENGSHUI SUOMESSA KAUPPA SHOP IN ENGLISH
Kotikonsultaatiosta
Fengshui on perinteinen kiinalainen ympäristö- ja harmoniaoppi.
Sen lähtökohtana on kokemus siitä että fyysinen ympäristö vaikuttaa meihin,
ja että ympäristöä muokkaamalla on mahdollista vaikuttaa hyvinvointiimme.
Fengshuin avulla pyritään parantamaan kehomme ja mielemme tasapainoa,
ja sitä kautta menestymistämme ja tyytyväisyyttämme eri elämänalueilla.

Fengshui-kotikonsultaatiossa pyritään parantamaan kodin toimivuutta ja viihtyisyyttä.
Konsultaation tavoitteena on löytää käytännön ratkaisuehdotuksia asukkaiden tarpeisiin ja heidän hyvinvointinsa edistämiseen.
Fengshui on riippumaton tyylistä, eli antaa asukkaalle vapauden soveltaa periaatteita oman tyylinsä mukaisesti ja henkilökohtaista makuaan noudattaen.
Koti tai tila, jossa on asuttu tai toimittu vuosikausia on käyttäjälleen jo tuttu. Sen sijaan uuteen tilaan asettuminen voi viedä aikansa. Fengshui auttaa pukemaan sanoiksi arvioitavan kohteen ominaispiirteet ja kokenut suunnittelija pystyy sen avulla yleensä löytämään nopeasti toimivat sisustusratkaisut ilman kalliiksi tulevia kokeiluja.
Kerran tehty konsultaatio on mahdollista päivittää vuosittain uusien tarpeiden ja vaihtuvien vuosi- ja kuukausienergioiden mukaan.

Käytettäviä menetelmiä:
Fengshui-konsultaatiossa käytetään sekä muotokoulukunnan lähestymistapaa että moninaisia kiinalaisia, satojen vuosien aikana kehittyneitä kompassimenetelmiä.
Vasta useamman eri tason lähestymistavan yhdistäminen voi antaa kokonaiskuvan kohteesta.

Muotokoulukunnan perusteella tarkastellaan muun muassa ympäristöä ja rakennuksen sijoittumista tontille, pohjapiirroksen muotoa, energian (qi) kulkua sekä levollisten ja aktiivisten tilojen (yinin ja yangin) vaihtelua. Näitä seikkoja voi nähdä jo asema- ja/tai pohjapiirroksista, mutta parhaiten vasta paikan päällä.

Kompassimenetelmissä tutkitaan paikan tai tilan konkreettisille aisteille näkymätöntä energeettistä rakennetta. Kompassimenetelmät jakautuvat useisiin eri koulukuntiin. Näissä koulukunnissa käytetään yleensä apuna aikaa ja ilmansuuntia. Esimerkiksi niin kutsutussa lentävien tähtien (xuankong feixing) menetelmässä tarkastellaan tilaa vähintään viidentoista asteen tarkkuudella. Lentävien tähtien avulla tehdyllä analyysillä voidaan antaa paitsi tilan yleisiä suunnittelu- ja käyttöohjeita myös vuosi- ja kuukausisuosituksia.

Perinteisesti fengshui-mestarit ovat aina käyttäneet työnsä tukena myös monenlaisia astrologisia menetelmiä. Ne antavat taustatietoa asiakkaan persoonasta, tyylistä ja esimerkiksi suotuisista ajoituksista.


Mitä menetelmiä konsultti sitten käyttääkään, kaikkien ehdotusten on oltava järkeviä, eli asiakkaan tarpeita palvelevia, käytännöllisesti ja esteettisesti perusteltuja, mahdollisimman helposti toteutettavia ja kustannuksiltaan mielekkäitä.

Tarvittavat etukäteistiedot:
-Tonttikuva (omakotitalossa) ja pohjapiirros ennen konsultaatiokäyntiä.
-Rakennusvuosi ja mahdollisuuksien mukaan tiedot suuremmista remonteista.
-Asukkaiden syntymäpaikat ja -ajat, mieluiten kellonajan tarkkuudella.
-Toiveet ja tarpeet mahdollisimman yksilöityinä.
-Tietoja asukkaiden terveydentilasta.
-Kaikki kohteen historiaan liittyvä tieto saattaa olla konsultaation kannalta arvokasta.


Konsultaation hinta:
Konsultaation hinta koostuu perushinnasta ja neliöhinnasta sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolella matkoista ja matka-ajasta riippuvasta matka-aikakorvauksesta.
Isoissa kohteissa neliöhinta on pienempi ja pienissä suurempi.
Hintaan sisältyy arvonlisävero (24%) ja matkat pääkaupunkiseudulla.
Konsultaatioon kuuluu kiinalaisen aurinkovuoden (helmikuun alusta helmikuun alkuun) kestävä seurantajakso.
Mahdollinen arkkitehtisuunnittelu tuntiveloituksella.

Tietoja yrityskonsultaatiosta ja kodin-/yritystilan etsintäkonsultaatiosta


Konsultin etiikka:
Suomen Fengshui ry:n konsulttilistalla olevia konsultteja sitovat yhdistyksen laatimat fengshui-konsultin eettiset ohjeet.


Lisätietoja:

Kristiina Mäntynen, arkkitehti
040-753 9553 tai info(at)fengshui-arkkitehti.fi

Takaisin etusivulle