ETUSIVULLE KURSSIT JA TILAISUUDET ARTIKKELIT, JULKAISUT, VIDEOT
KOTIKONSULTAATIO YRITYSKONSULTAATIO FENGSHUI-ARKKITEHTUURI
KODIN TAI YRITYSTILAN ETSINTÄKONSULTAATIO LASKIMET
MITÄ ON FENGSHUI? FENGSHUI SUOMESSA KAUPPA SHOP IN ENGLISH
Kodin- tai yritystilan valintakonsultaatiosta
Fengshuita voidaan käyttää myös uuden kodin tai yrityksen toimitilojen etsimisessä, on kyseessä sitten vuokra- tai ostokohde.

Kiinteistövälittäjä on myyjän/vuokranantajan asialla, kodinvalintakonsultti ostajan/vuokralaisen.

Käytettäviä menetelmiä:

Arvioitavan kohteen arkkitehtonisia, rakenteellisia ja fengshuin muotonäkökulmia voidaan tarkastella jo netistä löytyvien piirustuksien ja kuvien perusteella. Kohteen tarkemmasta luonteesta ja sen soveltuvuudesta saadaan vielä lisätietoa paikalla käymällä ja kompassimenetelmiä hyödyntämällä.
Vasta useamman eri tason lähestymistavan yhdistäminen antaa laajemman kokonaiskuvan kohteesta.

Muotokoulukunnan perusteella tarkastellaan muun muassa ympäristöä ja rakennuksen sijoittumista tontille, pohjapiirroksen muotoa, energian (qi) kulkua sekä levollisten ja aktiivisten tilojen (yinin ja yangin) vaihtelua. Näitä seikkoja voi nähdä jo asema- ja/tai pohjapiirroksista, mutta parhaiten vasta paikan päällä.

Kompassimenetelmissä tutkitaan paikan tai tilan konkreettisille aisteille näkymätöntä energeettistä rakennetta. Kompassimenetelmät jakautuvat useisiin eri koulukuntiin. Näissä koulukunnissa käytetään yleensä apuna aikaa ja ilmansuuntia. Esimerkiksi niin kutsutussa lentävien tähtien (xuankong feixing) menetelmässä tarkastellaan tilaa vähintään viidentoista asteen tarkkuudella.

Mitä menetelmiä sitten käytetäänkään, paikan ja tilan valinnassa painottuvat asiakkaan tarpeet, käytännöllisyys ja kustannusten järkevyys.

Tarvittavat etukäteistiedot:
-Tonttikuva (omakotitalossa tai yritystilassa) ja pohjapiirros ennen konsultaatiokäyntiä. Myynti- tai vuokrailmoituksessa olevat tiedot yleensä riittävät.
-Rakennusvuosi ja mahdollisuuksien mukaan tiedot suuremmista remonteista.
-Toiveet ja tarpeet mahdollisimman yksilöityinä.
-Kaikki kohteen historiaan liittyvä tieto saattaa olla konsultaation kannalta arvokasta.

Kristiina Mäntynen on auttanut parinkymmenen vuoden ajan useita kymmeniä asiakkaita löytämään itselleen sopivan kodin tai mökin, samoin kuin lukuisia yrityksiä löytämään heille sopivat toimitilat.

Tietoja jo olemassaolevan kodin ja yrityksen konsultaatioista.


Konsultin etiikka:
Suomen Fengshui ry:n konsulttilistalla olevia konsultteja sitovat yhdistyksen laatimat fengshui-konsultin eettiset ohjeet.


Lisätietoja:

Kristiina Mäntynen, arkkitehti
040-753 9553 tai info(at)fengshui-arkkitehti.fi

Takaisin etusivulle